دانشگاه پیام نور پایگاه برنامه های خود مراقبتی سازمانی (1396/4/15)

انتخاب دانشگاه پیام نور واحد چمستان به عنوان یکی از 6 سازمان منتخب شهرستان نور برای اجرای برنامه های خودمراقبتی سازمانی

در راستای اجرای برنامه ملی خودمراقبتی و خودمراقبتی سازمانی به منظور ایجاد محیط کار سالم از طریق برنامه های ارتقای سلامت، خلق محیطی فیزیکی و فرهنگ حمایتی و همچنین تشویق سبک زندگی سالم و با توجه به طرح موضوع در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان در مورخ 5/2/95 و همچنین در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان نور در مورخ 17/8/95 در سال 95 در 6 سازمان منتخب شهرستان اجرا شده است که دانشگاه پیام نور واحد چمستان به عنوان یکی از 6 سازمان شهرستان نور در اجرای این برنامه انتخاب شده است.

در این راستا اولین جلسه هماهنگی جهت برگزاری دو کارگاه مدیریت استرس و اصول تغذیه در دانشگاه پیام نور انجام شد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما