ریاست دانشگاه

سوابق مدیریتی علمی

الف ) اطلاعات شخصی :

نام و نام خانوادگی : اسدالله دیوسالار

تاریخ تولد : 3/7/1339

محل تولد : رویان ، مازندران

وضعیت تاهل : متاهل

آدرس محل کار : ساری ، دانشگاه پیام نور ، مرکز ساری

تلفن محل کار : 3258961-0151           همراه : 09111543846

آدرس الکترونیکی: asadollah_divsalar@yahoo.com

 

ب )  سوابق تحصیلی :

مقطع                       نام دانشگاه              رشته                   تاریخ فارغ التحصیلی

کارشناسی                    تهران               جغرافیای انسانی                   1366

کارشناسی ارشد              تهران               جغرافیای انسانی                    1369

دکتری                     تربیت مدرس        جغرافیا و برنامه ریزی شهری       1383

 ج ) سوابق شغلی

دانشیار تمام وقت گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور استان مازندران

 

د ) سوابق اجرایی مدیریتی :

1-    معاون آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز ساری از تاریخ 5/3/1378 تا 4/9/1380

2-    سرپرست امور جاری مرکز ساری با حفظ سمت معاونت آموزشی

3-    مدیر گروه علوم انسانی مرکز ساری از تاریخ 31/2/1382 لغایت 1383

4-    سرپرست مرکز ساری از سال 83 لغایت  4/2/1386

5-    نماینده گروه جغرافیا در استان مازندران از 19/2/1386

6- - مدیر گروه جغرافیا استان مازندران از 6/6/87 تا کنون

7- عضو شورای آموزشی و پژوهشی مرکز  از تاریخ 1/1/1376

8- استاد راهنما و مشاور رشته جغرافیا از تاریخ 2/8/1375

9-    عضو شورای فرهنگی مرکز ساری 3/2/80

10- رئیس ستاد امربه معروف و نهی از منکر مرکز ساری 4/9/1380

11- عضو هیأت علمی همایش پلیس دانشگاه ، امنیت اجتماعی از 2/12/1385 لغایت 17/12/1385

12-رئیس کمیته نظارت در برگزاری نخستین همایش شناخت زلزله و پیامدهای ناشی از آن از تاریخ 19/1/1385 لغایت 4/2/1385

13-عضو کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور منطقه 9 « 26/11/1383 به مدت دوسال»

 

-14عضو شورای مدیریت مرکز استان و کتابخانه دانشگاه پیام نور استان مازندران از سال 1387 تا کنون

-15عضو شورای مرکزی انجمن صنفی دانشگاه پیام نور از سال 1387 تا کنون

 

-16عضو شورای آموزشی منطقه 9 از سال 1383 تا 1386

-17عضو شورای آموزشی پیام نور استان مازندران از سال 1386 تا کنون

-18عضو هیأت کمیسیون نام گذاری واحدها و عناصر تقسیمات کشوری استان مازندران از سال 1385 تا کنون

-19عضو شورای پژوهش شهری و روستایی استانداری مازندران از سال 1385 تا کنون

 

ح ) فعالیت های پژوهشی                                                                                       

1 مقالات :

* آلودگی رودخانه ها و پیامد های زیست محیطی آن ، ماهنامه آبزیان ، پاییز 1374 .

* بوم شهر و آثار آن در توسعه پایدار شهرهای ساحلی و مطالعه موردی شهر ساحلی بابلسر ، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه ناحیه ای، دانشکده ادبیات فردوسی مشهد ، بهار 1384

* پلیس ، امنیت اجتماعی ، شهرنشینی ، مجموعه مقالات اولین همایش علمی تخصصی پلیس ، دانشگاه ، امنیت اجتماعی ( فرماندهی استان مازندران ) 1385

* آمایش سرزمین و توسعه پایدار ( دیدگاهها و رویکرد ) ، مجموعه مقالات اولین همایش علمی تخصصی جغرافیا ( دانشگاه پیام نور خراسان ) 1386

* بررسی اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار ( مورد مطالعه روستاهای ساحلی بخش سرخرود محمود آباد ) ؛ مجموعه مقالات اولین همایش علمی تخصصی جغرافیا ( دانشگاه پیام نور خراسان رضوی ) 1386

* الگو برداری از ساختار هندسی گیاه در طرح های معماری و شهرسازی ، اولین همایش علمی تخصصی زیست شناسی ( سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ) آبان 1386

*بررسی وضعیت جمعیتی اجتماعی شهر در چار چوب رویکرد توسعه پایدار اجتماعی نمونه مورد مطالعه: نقاط شهری شهرستان آمل، همایش طرح مسایل اجتماعی استان مازندران، 1388

*بررسی تاثیرات گسترش سکونت گاههای خودرو بر ساختار اجتماعی-فیزیکی شهرها مطالعه موردی شهر بابل، همایش طرح مسایل اجتماعی استان مازندران، 1388

*بررسی تطبیقی شاخص های شهر سالم در مقیاس ملی و جهانی نمونه مورد مطالعه نقاط شهری ایران و کشورهای توسعه یافته، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان، 1389

*بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پایدار اجتماعی در مقیاس ملی و جهانی نمونه مورد مطالعه نقاط شهری ایران و کشورهای توسعه یافته، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام زاهدان ،1389

*بررسی مقایسه ای اثربخشی جاپای اکولوژیکی در کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا و کشورهای صنعتی غربی، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام زاهدان، 1389

*بررسی عوامل اجتماعی موثر بر توسعه کارآفرینی، همایش ملی کارافرینی و توسعه، ایلام، 1389

*بررسی رابطه متقابل بین فناوری اطلاعات، ارتباطات و جهانی شدن با توسعه کارافرینی، همایش ملی کارافرینی و توسعه، ایلام، 1389

* برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار شهرهای ساحلی: نمونه موردی شهر ساحلی نور،مجله علمی پژوهشی جغرافیا  و توسعه ، 1389

*بررسی تاثیر مولفه های رفتاری پلیس  بر اعتماد اجتماعی با تاکید بر دیدگاه شهروندان مطالعه موردی شهر ایرانشهر، مجله علمی تخصصی انسان و فضای جغرافیایی دانشگاه تهران،شماره 3،  1389

*بررسی عوامل اجتماعی موثر بر امنیت اجتماعی در مناطق جنوب شرق کشور با تاکید بر نقش نیروهای نطامی و انتظامی مطالعه موردی شهر زابل، همایش ملی جغرافیا دفاع، امنیت و توسعه در جنوب شرق کشور، تهران، 1389

*بررسی نقش سیاسیت های اقتصادی دولت ها در مسیر جاده ابریشم در ایجاد امینت اقتصادی و رونق اقتصادی منطقه، مطالعه مورد عهد صفویه، همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر، 1389

*ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری ناحیه ساحلی خزر از دید گردشگران مطالعه موردی: شهرستان چالوس، همایش ملی چالش های امنیتی سیاسی سواحل خزر، ساری، 1389

*مدیریت مکانی ورزش های آبی و ساحلی خلیج فارس با سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS)با تاکید بر مکان یابی مناطق شنا، ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج فارس، کیش، 1389

*بررسی اثرات عدم رعایت تراکم ارتفاعی در منظر شهری با تاکید بر اثرات سوء روانی مطالعه موردی شهر مشهد، همایش ملی منظر شهری، تهران، 1389

*بررسی نقش انرژی های نو در مدیریت و توسعه پایدار شهری(مورد مطالعه شهر های شمالی کشور)، همایش ملی توسعه پایدار شهری، تهران، 1389

*توسعه فضاهای باز و عمومی گامی به سوی  توسعه پایدار شهری، همایش ملی توسعه پایدار شهری، تهران، 1389

*بررسی نقش آگاهی شهروندان و میزان مشارکت آنها در گسترش امنیت شهرهای ساحلی نمونه­ی موردی: شهر بندرگز، همایش ملی امنیت در شهرهای ساحلی، بندرعباس، 1389        

* پهنه بندی کاربری توسعه شهری بر اساس توان های اکولوژیک مازندران(ISC ) ،1390                                                                                                                                      

*بررسی متغیرهای موثر بر استراتژی ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت در ایران (پیام دانشگاه آموزگاری)،1390

*پتانسیل صنایع دستی  و توریسم در استراتژیایجاد جلوگیری از مهاجرت در ایران (پیام دانشگاه آموزگاری)،1390

*سنجش توان توسعه شهری مبتنی بر تاسیسات زیر بنایی شهری (همایش داخلی ملی)، 1390   

* تبیین ضرورت برنامه ریزی تاسیسات زیر بنای و کاهش بحران زلزله  (همایش داخلی ملی)، 1390    

* شهروند مسئول در توسعه انسانی ژایدار شهر اسلمی و ایرانی    (همایش داخلی ملی)، 1390   

* بررسی نقش آگاهی شهروندان و مشارکت انها در گسترش امنیت شهرهای ساحلی  (همایش داخلی ملی)، 1390   

* نقش ژوئوتوریسم در برنامه ریزی فضای شهرهای ساحلی   (همایش داخلی ملی)، 1390     

* نگاهی به تجربیات جهانی برنامه ریزی ژئوتوریسم   (همایش داخلی ملی)، 1390   

                                                                                                                                                                                                                                         

 

* Approach eco – city , field builder of resistance land use of coastal city : case study coastal city babolsar , Divsalar asadollah , sheikh azami ali , international conference on rapid urbanization and land use conflicts in coastal cities , 30occtober – 01novamber 2007 . aqaba – Jordan , program & abstracts . programme & resumes . INOC – Ociber 2007

 Infiuene globalization on the coastal city ofCulture babolsar (داخلی ملی )1390

2 طرح های پژوهشی :

* مکان یابی کارگاه های قالی بافی در روستاهای شهرستان محمود آباد ، کارفرما سازمان جهاد کشاورزی شهرستان محمود آباد ، 1374

* شناسایی بازارهای محلی استان مازندران و ساماندهی آنها ، کارفرما سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه ، 1375

* بررسی نقش بازارهای محلی در توسعه پایدار نواحی شهری و روستایی استان مازندران ، کارفرما سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران ، 1382

* گازا ، مریم ، مطالعه اثرات گردشگری بر توسعه پایدار روستاهای ساحلی . مطالعه موردی : بخش سرخرود شهرستان محموداباد ، پایان نامه کارشناسی ارشد . استاد راهنما : اسدالله دیوسالار ، استاد مشاور : عبدالحمید نظری ، دانشگاه پیام نور ( مرکز تهران ) آبان 1386

* آزادیان لمسی ، ابوالحسن ، بررسی تاثیر ابعاد کالبدی فضایی افزایش تراکم ساختمانی در شهر نوشهر ( 85- 75 ) ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، استاد راهنما : جلال عظیمی آملی ، استاد مشاور : اسدالله دیوسالار ، دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد رشت ) 1386

* رحمانی ، ولی الله ، ارائه الگوی مناسب برای برنامه ریزی صنعت توریسم در روستاهای کرانه ساحلی شهرستان نور ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، استاد راهنما : پرویز رضایی ، استاد مشاور : اسدالله دیوسالار ، دانشگاه ازاد اسلامی ( واحد رشت ) 1386

* شهابی ، منیره ، ضرورت ایجاد تشکل های غیر دولتی زنان در توسعه روستایی مطالعه موردی روستاهای بخش گتاب شهرستان بابل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، استاد راهنما : مصطفی طالشی ، استاد مشاور : اسدالله دیوسالار ، دانشگاه پیام نور ( مرکز فریمان ) 1386

* دیوسالار ، اسدالله ، راهبردهای توسعه شهرهای ساحلی استان مازندران ، طرح آمایش سرزمین استان مازندران ، مجری مهندسین مشاور مازندران طرح ، 87 1386

* نگاهی به جنبش مسلمان فیلیپین ( مورو ) ، رساله کارشناسی دانشگاه تهران گروه جغرافیا ، 1366

* نگاهی به استان مازندران و بررسی مسایل صید و صیادی آن ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، گروه جغرافیا ، 1369

* ارائه الگوی بهینه جهت توسعه شهرهای ساحلی ، مطالعه موردی : شهرساحلی بابلسر ، رساله دکتری  دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس ، 1383

برنامه استراتژیک شهرداریهای شهرهای ساحلی بر اساس مدل برایسون نمونه موردی شهرداری نور  1388

خ) دوره های تخصصی

* شرکت در کارگاه طرح ریزی شهری ، وزارت مسکن و شهرسازی ، تهران ، 1368

* شرکت در کارگاه روش تحقیق ، برگزار کننده معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور ، 1376

شرکت در کارگاه GIS ، برگزار کننده گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور ، آبان 1386

·        شرکت در کارگاه استفاده از نرم افزار SPSS در روش تحقیق ، دانشگاه پیام نور منطقه 9 ، 1384

*شرکت در کارگاه تهیه POWER POINT  ، محل برگزاری پیام نور مرکز بهشهر ، 1384

* کارگاه آموزشی روش تدریس و ارزیابی 20/3/1376 لغایت 21/3/76

 *کارگاه تجزیه و تحلیل آزمونهای آماری 26و 27/6/

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما